โรงพยาบาลฝาง | ร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อสมทบทุนกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลฝาง


ร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อสมทบทุนกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลฝาง


โรงพยาบาลฝางได้เริ่มก่อตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธเมื่อกลางปี2554 ด้วยเจตนาเพื่อขอรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตเป็นกุศลเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุที่อาพาธ ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและพระภิกษุสามเณรที่มานอนรักษาที่โรงพยาบาล มีการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทั้งเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพประจำปีและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และดูแลในเชิงรับคือให้การรักษาโรคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีการออกไปตรวจรักษาพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยตามวัดที่ห่างไกลในกรณีที่ไม่สามารถมารับการตรวจที่โรงพยาบาลได้ ปัจจุบันมีโครงการที่กองทุนสงฆ์ดำเนินการอยู่ 7 โครงการ

1.รักษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2.ถวายปัจจัยเป็นค่ารถ-ค่าเดินทาง ในกรณีที่พระสงฆ์-สามเณรขาดแคลนปัจจัยและต้องมารับการตรวจรักษาตามที่ แพทย์นัด
3.จัดทำสังฆภัณฑ์ยา มียาที่จำเป็น9ชนิด ไว้สำหรับถวายพระสงฆ์เพื่อให้มียาไว้ใช้ที่วัดในยามจำเป็นและเป็นการรักษาเบื้องต้น
4.โครงการแว่นตาเพื่อพระภิกษุ ตัดแว่นสายตาฟรีสำหรับพระสงฆ์ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยมีแผนกจักษุของโรงพยาบาลคอยดูแล และมี ร้านแว่นสายตาฝางเข้าร่วมโครงการโดยเลือกใช้วัสดุและกรอบแว่นที่มีคุณภาพคิดราคาย่อมเยา
5.ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ประจำปี ปีละ1-2ครั้ง มีการตรวจเลือด เอกซเรย์ และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ
6.ออกไปตรวจสุขภาพพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ที่ห่างไกลในกรณีไม่สามารถมารับการตรวจที่โรงพยาบาลได้
7.จัดทำของใช้สำหรับพระสงฆ์ มีผ้าปูเตียง ผ้าห่ม ผ้าขวาง ปลอกหมอน และเครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์ สำหรับพระภิกษุ-สามเณรที่มานอนรักษาที่โรงพยาบาลฝาง เพื่อไม่ให้ใช้ของร่วมกับฆราวาสทั่วไป

......ขออนุโมทนาบุญกุศลทุกท่านที่ร่วมกันดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง มีโชคมีลาภ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สำหรับท่านที่มีจิตเป็นกุศลต้องการร่วมทำบุญ ด้วยการโอนเข้าบัญชี....กองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลฝาง ธ.กรุงไทย เลขที่532-0-28110-2

               


มีการเปิดอ่านแล้วจำนวน    1347   ครั้ง
comments powered by Disqus